Generatie-Z lijdt aan stress door sociale media en smartphones

Uit een onderzoek van Nationale Academie Media & Maatschappij (NAMM) blijkt dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden aan stress door het gebruik van sociale media. 50% van de ondervraagde geeft aan zich gestrest te voelen als sociale media niet bijgehouden kan worden.

Jongeren uit dit onderzoek lijden aan FOMO: Fear Of Missing Out. Dit betekent dat de jongeren angstig worden wanneer zij sociale media niet kunnen gebruiken. Jongeren voelen zich buitengesloten wanneer ze via sociale media zien dat hun vrienden iets aan het doen zijn waar zij niet bij betrokken zijn. Die gevoel wordt minder ervaren als de jongeren van te voren via sociale media op de hoogte waren gebracht van de activiteiten van hun vrienden.

Psycholoog Nynke Thurlings van Jong-Burnout laat in haar vlog weten dat jongeren veel stress ervaren door het gebruik van smartphones en sociale media. ‘Overprikkeling op wat voor manier dan ook en digitale samenleving zorgt ervoor dat we eigenlijk digitaal overprikkeld zijn. En dat heeft gevolgen als eenzaamheid, depressie en burn-out’, aldus Thurlings. Ze vertelt in haar vlog op YouTube dat 80% van haar studenten kampen met deze klachten en dat zij te maken hebben met Fear Of Missing Out (FOMO).

Daarnaast zijn school- en studieprestaties van de jongeren er op achteruit gegaan. Dit blijkt uit cijfers van ander onderzoek van het CBS. Een op de drie jongeren geeft aan dat hun school- en studieresultaten verslechterd zijn door sociale media. Dit percentage is van 2015 tot 2017 gestegen van 23% tot 35%.

18- tot 25-jarigen
Van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar geeft 34% aan dat zij bang zijn om dingen te missen wanneer ze geen gebruik maken van sociale media. 22% van de ondervraagden geeft zelfs aan hierdoor onrustig te worden en 37% geeft aan het vervelend te vinden wanneer zij geen toegang tot internet hebben. Oudere mensen ervaren deze problemen in mindere mate. Slechts 17% is bij deze groep bang om dingen te missen via sociale media, 12% wordt onrustig bij het missen van berichten en 22% vind het vervelend als ze niet online kunnen zijn.

Een verslavingsexpert van Jellinek laat ons via de mail weten dat deze cijfers niet altijd hoeven te kloppen. ‘Wat ik wel kan zeggen is dat de cijfers van het CBS gaan om personen die zichzelf verslaafd vinden aan social media. Een zelfgerapporteerde verslaving is iets anders dan een daadwerkelijke verslaving.  Vaak wordt er gezegd dat iemand ´´verslaafd aan zijn/haar telefoon´´ is, maar in veel gevallen is dit geen echte verslaving. Het maakt het dan ook moeilijker te meten wanneer iemand echt verslaafd is, of gewoon vaak zijn/haar smartphone gebruikt’, aldus een medewerker van Jellinek. Toch zijn er in Nederland geen harde cijfers bekend over hoeveel smartphoneverslaafden er nou daadwerkelijk zijn. We moeten het dus voorlopig doen met deze zelf gerapporteerde gegevens van het onderzoek van CBS en NAMM.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.